FANDOM


Gumamit ng isang literary device ang kuwento na tinatawag na flashback. Ang akdang Lorna ay tungkol sa isang babaeng nagtatrabaho sa isang naitklab. Dahil sa kanyang gawain, nagkubli siya sa pangalang Lorna. Isang gabi, nakilala niya ang isang lalaking mestiso na nagngangalang Edward Darrow. Nagkamabutihan ang dalawa. Sa kasamaang palad, bahagi si Edward ng Air Force. Isang buwan lamang ang ibinigay na bakasyon sa kanya. Ipinagpilit ng dalawa sa loob ng maikling panahon na iyon ang kanilang pagsasama. Nakabuo sila ng masasayang alaala. Nang matapos ang isang buwan, labag man sa kalooban ni Edward, kinailangang umalis na siya ng Pilipinas. Pagkaraan ng ilang araw, napag-alaman ni Lorna na siya ay nagdadalang-tao. Ang pagbubuntis ni Lorna ay naging hudyat ng pagbabago ng kanyang buhay. Umalis siya sa klab at nagtayo ng isang pakulutan gamit ang kanyang ipon. Dumaan ang anim na taon at naging matagumpay na parlor ang kanyang maliit na pakulutan. Hindi inaasahan ni Lorna na kasama sa paglipas ng anim na taon na iyon, ay makikita niyang muli ang kaisa-isang lalaking minahal niya. Nagkita muli sila ni Edward. Nalaman niyang hinanap pala siya nito sa loob ng matagal na panahon. Sa pagbabalik ni Edward, nabuo ang kanilang pamilya.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.