FANDOM


Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • (kasalukuyan | huli) 15:10, Mayo 2, 2011Gale Griego (Usapan | ambag)‎ . . (831 mga byte) (+831)‎ . . (Nilikha ang pahina na may '*'''Melania San Jose''' : Isang matapang na babae si Melania. Kaya niyang isuko at talikuran ang lahat makapiling lamang ang lalaking kanyang minamahal.''' ''' *'''Ernes...')
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.