• Melania San Jose
Isang matapang na babae si Melania. Kaya niyang isuko at talikuran ang lahat makapiling lamang ang lalaking kanyang minamahal.
  • ErnestoSi Ernesto ang kasintahan ni Melania. Isa siyang duwag dahil hindi niya nagawang ituloy ang plano nila ni Melania. Kahit para sa ikabubuti ng dalawa ang kanyang desisyon, binigo niya pa rin si Melania.
  • Don Anselmo San Jose
Si Don Anselmo ang ama ni Melania. Mapagmaliit siyang tao. Hindi niya tinanggap so Ernesto para sa knayang anak dahil lang sa kahirapan nito.
  • Leonardo Damaso
Si Leonardo Damaso ang lalaking itinakdang ipakasal kay Melania. Sa kasawiang palad, makalipas ang isang taon ng kanyang kasal, siya ay pumanaw.
  • Don Alejandro Damaso
Si Don Alejandro ang matalik na kaibigan ni Don Anselmo. Siya ang ama ni Leonardo.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.