FANDOM


  • Lorna
Si Lorna ay isang babaeng nagtatrabaho sa naitklab. Sa kabila nito, itinuturing niyang isang propesyon ang kanyang trabaho. Sa trabaho niya ring ito nakilala ang lalaking magpapaibig sa kanya. Isang matapang na babae si Lorna. Kahit mag-isa lamang siya, nakaya niyang itaguyod ang kaniyang anak.
  • Edward Marrow
Si Edward Marrow ay nagsisilbi sa ilalim ng Air Force ng Estados Unidos. Amerikano ang kanyang ama at Pilipino naman ang kanyang ina. Nang binigyan siya ng bakasyon, napili niyang mamalagi sa Pilipinas. Isang tapat na tao si Edward Marrow. Mapag-biro rin siya at magaan kasama. Ito ang mga ugaling nakahalina kay Lorna.
  • Net
Si Net ang naging bunga ng pagmamahalan ni Edward at Lorna. Makulit at masayahing bata si Net.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.