FANDOM


  • Lena
Si Lena ang anak ng may-ari ng Sales and Sales. Ito ay isang talyer kung saan ipinagagawa ang iba't ibang elektrikal na kagamitan. Siya ang namamahala ng talyer sa araw na matatanggap niya ang tawag mula kay Delfin Rojas. Isa ring mahusay na mekaniko si Lena.
  • Delfin Rojas
Si Delfin Rojas ang tumawag sa talyer ng Sales and Sales upang ipaayos ang kanyang air-conditioner. Naipakitang mayabang siya at mapag-maliit. Ito ay ang mga ugaling kinainisan ni Lena. Ngunit nang kalaunan, nang mapahiya siya, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali.
  • Ama ni Lena
Hindi man ipinakilala ng lubusan ang ama ni Lena, masasabi na isa siyang maalalahanin at mapagmahal na magulang. Ibinilin niya na hindi dapat magpunta sa bahay ng nagpapakumpuni si Lena.
  • Katulong ng mga Rojas
Siya ang nagpapasok kay Lena sa bahay ng mga Rojas. Nang malaman kung ano ang tunay na sira ng air-conditioner, siya ang kumuha ng panibagong plug para rito.
  • Senyorita
Siya ang ina ni Delfin Rojas. Ipinakilala lang siya na nagpunta sa ibang bansa upang dalawin ang kapatid ni Delfin.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.