FANDOM


Ipaghambing ang mga napili: markahan ang mga radyong buton (radio button) ng mga bersyong ihahambing at pindutin ang enter o ang buton sa ilalim.
Mga daglat: (kas) = pagkakaiba sa kasalukuyang bersyon, (huli) = pagkakaiba sa naunang bersyon, m = maliit na pagbabago.

  • (kasalukuyan | huli) 15:26, Mayo 2, 2011Gale Griego (Usapan | ambag)‎ . . (705 mga byte) (+705)‎ . . (Nilikha ang pahina na may '*'''Epekto ng pagkakaiba ng katayuan sa lipunan''' : Ito ang isang naging balakid sa pagmamahalan ni Ernesto at Melania. Dahil sa kanilang katayuan sa lipunan, parehong n...')
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.