• Epekto ng pagkakaiba ng katayuan sa lipunan
Ito ang isang naging balakid sa pagmamahalan ni Ernesto at Melania. Dahil sa kanilang katayuan sa lipunan, parehong nahusgahan ang kanilang pagkatao.
  • Nasayang na pagkakataon
Nang tumanggi si Ernesto sa plano ni Melania, ito ang isa pang dahil ng permanente nilang pagkakalayo. Makaraan ang isang taon, sa kabila ng pagkamatay ng asawa ni Melania, hindi pa rin siya tinanggap nito.
  • Katapangan ng kababaihan
Nang pumanaw si Leonardo, iniwan nito ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, naging matapang pa rin si Melania. Hindi niya tinanggap si Ernesto kahit ito ang panahon na kailangan niya ng katuwang sa buhay.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.