FANDOM


  • Hindi inaasahang pagbubuntis
Naipakita sa teksto na kahit anong pag-iingat ang gawin habang nagtatalik ay hindi pa rin maiiwasan ang pagdadalang-tao ng babae. Naging tama ang desisyon ni Lorna na kahit mag-isa lamang siya, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbubuntis.
  • Responsabilidad
Naging huwaran si Lorna at Edward sa pag-ako ng kanilang mga responsabilidad. Pareho nilang hindi tinakasan ang mga naging dulot ng kanilang pagtatalik.
  • Kamusmusan
Si Net ang simbolo ng kamusmusan sa akdang ito. Bilang isang bata, hindi isa sa mga naging takot niya ang pakikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.