FANDOM


  • Pagbabago ng Panahon
Mula pa sa pagkakalimbag ng kuwentong ito noong 1998, naipapakita na ang pagbabago ng panahon sa pamamagitan ng uri ng trabaho. Mula sa akda, napatunayan lamang ni Lena na ang pagiging mekaniko ay layang-kaya ng isang babae.
  • Diskriminasyon
Dahil sa pagiging babae ni Lena, nagkaroon ng pagaalinlangan si Delfin. Pinagtawanan niya ang ideya na kaya ni Lena, isang babae, ang pagiging isang mahusay na mekaniko. Ito ay isa sa mga dahilan ng kanilang hindi pagkakasunduan.
  • Pinagmulan ng Pag-iibigan
Isang patunay lamang ang akdang ito na ang pag-iibigan o pagkakamabutihan ay nagmumula kahit sa anong sitwasyon. Si Lena at Delfin ay hindi nagkasundo sa kanilang mga unang pagkikita. Ngunit sa sandaling pagtatagpo, naging daan na ito upang magkaroon sila ng pagkakataon upang makilala ang isa't isa ng lubusan.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.